Obnova krajiny na Strážnicku

Vážení občané Strážnicka, rádi bychom vám nabídli možnost spolupráce na obnově krajiny Strážnicka, zvláště na zadržování vody, které v ní rapidně ubývá a na výsadbě zeleně, jíž je místy žalostně málo. MAS (Místní akční skupina) Strážnicko bude v roce 2018 a 2019 vypisovat výzvy na podávání projektů na obnovu krajiny, zadržování vody a výsadby zeleně na

Areas of Inspiration

Mezinárodní projekt AREAS OF INSPIRATION získal podporu Evropské komise na realizaci aktivit kulturní spolupráce v letech 2014 – 2020. Dlouhodobého projektu vedeného Sdružením pro ochranu přírody Machaon International Slovakia se účastní partneři z Estonska, Rakouska, Ukrajiny a České republiky, zastoupené  Národním ústavem lidové kultury Strážnice a MAS Strážnicko. Hlavní myšlenkou projektu je podpořit tvorbu a mobilitu