1 výzva PRV / Program rozvoje venkova

MAS Strážnicko, z.s. – 1. výzva PRV – ukončena Termín vyhlášení výzvy: 17. 7. 2017 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 8. 2017 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2017 12:00 hodin Důležité dokumenty: 1. výzva PRV FICHE_1_Udržitelné hospodaření v krajině FICHE_2_Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku FICHE_3_Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka

3. výzva PRV / Program rozvoje venkova

MAS Strážnicko, z.s. – 3. výzva PRV Termín vyhlášení výzvy: 21. 2. 2018 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 3. 2018 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 5. 4. 2018 16:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č. 3 PRV  21. 2. – 5. 4. 2018 FICHE_1_Udržitelné hospodaření v krajině FICHE_2_Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na

Dotační katalog Jihomoravského kraje 2018

Dotace Jihomoravského kraje podporují zejména témata jako boj proti suchu, vinařství, vinohradnictví, zelinářství, ovocnářství, rozvoj cyklistiky, památky místního významu a také aktivity škol a mimoškolní aktivity pro mládež, tradiční akce Noc Kostelů nebo Muzejní noc. Samostatné dotační tituly jsou vypsány také pro hasiče nebo začínající podnikatele. Podrobnější informace o jednotlivých dotačních titulech jsou k

1. výzva IROP – Cyklodoprava

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 1. výzvu IROP – CYKLODOPRAVA Termín vyhlášení výzvy: 28. 12. 2017 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 12. 2017 12:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 5. 2018 16:00 hodin – termín prodloužen Text výzvy: Výzva č. 1 IROP – Cyklodoprava – modifikovaná Přílohy výzvy: Příloha č.

Turistická asociace Slovácko – PASPORTIZACE turistických cílů

Turistická asociace Slovácko, z.s. zahájila rozsáhlé mapování a aktualizaci údajů o subjektech, podnikajících v cestovním ruchu – tzv. PASPORTIZACI turistických cílů, ubytovacích a stravovacích služeb. Probíhající pasportizace území detailně zmapuje území Slovácka a poskytne ucelený přehled o nabídce služeb a aktivit cestovního ruchu v tomto území. Výsledná databáze bude sloužit jako podklad pro zlepšení

Obnova krajiny na Strážnicku

Vážení občané Strážnicka, rádi bychom vám nabídli možnost spolupráce na obnově krajiny Strážnicka, zvláště na zadržování vody, které v ní rapidně ubývá a na výsadbě zeleně, jíž je místy žalostně málo. MAS (Místní akční skupina) Strážnicko bude v roce 2018 a 2019 vypisovat výzvy na podávání projektů na obnovu krajiny, zadržování vody a výsadby zeleně na