4. výzva OPŽP – Výsadby dřevin – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. – 4. výzva OPŽP – VÝSADBY DŘEVIN – UKONČENA

Prodloužen termín příjmu žádostí o podporu

Termín vyhlášení výzvy: 3. 12. 2018 16:00 hodin

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 12. 2018 16:00 hodin

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 7. 2019 20:00 hodin

Důležité dokumenty:

Vyzva_č.4_OPŽP_4.3 výsadby Modifikovaná 3

Pravidla pro žadatele a příjemce OPŽP (verze 19)

Kritéria pro hodnocení žádostí – Výsadby dřevin

Náklady obvyklých opatření MŽP 2018

Metodika_přímých a nepřímých nákladů

Standard Výsadba stromů

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Seznam vybraných prjoektů 4. výzva OPŽP