2. výzva IROP – Vzdělávání

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 2. výzvu IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

Prodloužen termín příjmu žádostí o podporu

Termín vyhlášení výzvy: 19. 12. 2018

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 12. 2018 12:00 hodin

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 5. 2019 16:00 hodin

 

Text výzvy:

MAS Strážnicko výzva č. 2 – modifikovaná

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy MAS Strážnicko pro IROP verze 2

Důležité dokumenty pro žadatele:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Text výzvy č. 68 IROP – dokumentace ke stažení