Aktuální znění stanov spolku MAS Strážnicko:
Stanovy MAS