MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 1. výzvu PRV

Termín vyhlášení výzvy: 17. 7. 2017

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 14. 8. 2017

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2017 12:00 hodin

Důležité dokumenty:

1. výzva PRV