1. výzva OPŽP – VÝSADBA DŘEVIN – ukončena

Termín vyhlášení výzvy: 11. 9. 2017

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2017

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 11. 2017 16:00 hodin

Výzva 1 opžp 9.2017 – modifikovaná – text výzvy

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 – Popis podporovaných aktivit_AOPK -fin+

Příloha č. 2 – Kritéria hodnocení žádosti – fin

Příloha č. 3 – Seznam dřevin

Příloha č. 4 Náklady obvyklých opatření MŽP

Příloha č. 5 – Metodika způsobilosti výdajů

  1. výzva OPŽP – výsledky

Seznam přijatých žádostí v 1.výzvě OPžP

VK-tabulka vybraných projektů v 1.výzvě OPžP